Gebruik van de site van Groenhof is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Tuin Bouwontwikkeling B.V. geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de betreffende afdeling van Tuin Bouwontwikkeling B.V..

Gebruik website/schade
Tuin Bouwontwikkeling B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Groenhof.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Groenhof en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Tuin Bouwontwikkeling B.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuin Bouwontwikkeling B.V.

Een project van

Ambachtsweg 15
1784 AJ Den Helder
(0223) 66 86 85
www.tuin-denhelder.nl/
info@tuin-denhelder.nl
Verkoop & informatie

Wijdenes Spaansweg 55
1764 GK Breezand
(0223) 52 12 34
www.vanlieropadviesgroep.nl
makelaardij@vanlieropadviesgroep.nl
Verkoop & informatie

Middenweg 159a
1782 BE Den Helder
(0223) 61 22 30
www.jongewaardheemskerk.nl
info@jongewaardheemskerk.nl